Reviewgame.mobi được tạo dựng miễn phí, thế nhưng chúng tôi vẫn có rất nhiều điều khoản sử dụng mà người dùng cần phải chấp hành đúng.

  1. Bạn không được bêu xấu, tung tin giả làm giảm độ uy tín của chúng tôi.
  2. Chúng tôi không chịu các liên kết, url khác với chúng tôi.
  3. Bạn không được coppy sao chép nội dung trên website.
  4. Chúng tôi có thể chỉnh sửa nội dung trên website mà không cần báo trước.
  5. Chúng tôi không thể trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn, không đúng chủ đề.
  6. Các điều khoản trên có thể sửa đổi mà không cần báo trước.

Trên đây là 6 điều khoản sử dụng, mọi người có thể đọc và làm theo đúng những quy định sử dụng trên nhé. Chúc mọi người online vui vẻ!